Home > Info voor > Leerlingen > muziek examens

Beste examenkandidaat,

KEC muziekexamens worden sinds 2016, in samenwerking met harmonievereniging Pieter Aafjes afgenomen. De examens bestaan uit twee onderdelen: theorie en praktijk.

Opstapexamen

Dit is voor kinderen die al aardig vaardig zijn op het instrument, maar nog niet klaar zijn voor het A-examen. Er wordt door de docent zelf (met een collega docent) een examendatum gekozen. Exameneisen voor dit examen ontvangt de leerling van de docent.

A, B en C en D examen

Voorafgaand aan elk van de praktijkexamens wordt je geacht een theorie-examen af te leggen. Dit hoef je niet perse in het zelfde jaar te doen.
Het praktijk D-examen wordt bij voorkeur openbaar afgenomen.
Theorie-examen
De theorie-eisen zijn vastgesteld volgens de zgn. HAFABRA normen.
Hiervoor is vanaf het A examen het volgen van ondersteunende theorielessen nodig.
Alle theorielessen worden gegeven op zaterdag in het gebouw van Pieter Aafjes, Goilberdingerstraat 14 in Culemborg en afgesloten met een schriftelijk examen in Rhenen via het MHNU.
Inschrijving was mogelijk tot uiterlijk 19 december 2017.

theorieliteratuur
Voor het volgen van de theorielessen wordt geadviseerd het theorieboek zelf aan te schaffen. Er wordt geadviseerd de uitgave met CD te kopen.

Praktijkexamens
Het KEC praktijkexamen wordt afgenomen door minimaal twee instrumentale docenten, waaronder de eigen docent.
Examendatum:zaterdag 26 mei 2018.

De examennormen zijn per instrument door de instrumentsectie vastgesteld. Je examenprogramma wordt tijdens de instrumentale muzieklessen samen met de muziekdocent opgesteld.

Wil je een officieel Hafa praktijk examen afleggen examen in Rhenen via het MHNU, neem dan contact op met je docent. De inschrijving hiervoor sloot echter al op 19 december 2017. Deze examens worden in juni afgenomen.

soorttarieflesdata theorielestijdexamendata
Opstap-examen€ 35,-theorie wordt behandeld in de muziekles20 minutenzaterdag 26 mei 2018 (evt datum in overleg met docent) theorie en praktijk in zelfde examen.
A examen theorie€ 70,-3, 10 en 17 februari, 10, 17, 24 en 31 maart 201814:15 uur tot 15:15 uur zaterdag 14 april 2018 in Rhenen
A examen praktijk€ 39,-20 minutenzaterdag 26 mei 2018
B examen theorie€ 70,-3, 10 en 17 februari, 10, 17, 24 en 31 maart 201812:15 uur tot 13:15 uurzaterdag 14 april 2018 in Rhenen
B examen praktijk€ 51,-30 minutenzaterdag 26 mei 2018
C examen theorie€ 70,-3, 10 en 17 februari, 10, 17, 24 en 31 maart 201813:15 uur tot 14:15 uurzaterdag 14 april 2018 in Rhenen
C examen praktijk€ 69,-30 minutenzaterdag 26 mei 2018
D examen theorie€ 70,- 3, 10 en 17 februari, 10, 17, 24 en 31 maart 201815:15 uur tot 16:15 uurzaterdag 14 april 2018 in Rhenen
D examen praktijk€ 96,-45 minutenzaterdag 26 mei 2018 (evt datum in overleg met docent)

Inschrijven voor de theorie-examens is nu niet mogelijk, maar wil je wel het praktijk -examen doen, neem dan contact op met je eigen muziekdocent.

Betaling
Facturen voor theorielessen, theorie-examen en praktijkexamen ontvangt u van de penningmeester van KEC.

Home > Info voor > Leerlingen > muziek examens