Home > Info voor > Leerlingen > muziek examens

Beste examenkandidaat,

KEC muziekexamens worden sinds 2016, in samenwerking met harmonievereniging Pieter Aafjes afgenomen. De examens bestaan uit twee onderdelen: theorie en praktijk.

Opstapexamen

Dit is voor kinderen die al aardig vaardig zijn op het instrument, maar nog niet klaar zijn voor het A-examen. Er wordt door de docent zelf (met een collega docent) een examendatum gekozen. Exameneisen voor dit examen ontvangt de leerling van de docent.

A, B en C en D examen

Voorafgaand aan elk van de praktijkexamens wordt je geacht een theorie-examen af te leggen. Dit hoef je niet perse in het zelfde jaar te doen.
Het praktijk D-examen wordt bij voorkeur openbaar afgenomen.
Theorie-examen
De theorie-eisen zijn vastgesteld volgens de zgn. HAFABRA normen.
Hiervoor is vanaf het A examen het volgen van ondersteunende theorielessen nodig.
Alle theorielessen worden gegeven op zaterdag in het gebouw van Pieter Aafjes, Goilberdingerstraat 14 in Culemborg en afgesloten met een schriftelijk examen in Rhenen via het MHNU.
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2016.

theorieliteratuur
Voor het volgen van de theorielessen wordt geadviseerd het theorieboek (uitg. de Haske)
zelf aan te schaffen. Er wordt geadviseerd de uitgave met CD te kopen.

Praktijkexamens
Het praktijkexamen wordt afgenomen door minimaal twee instrumentale docenten, waaronder de eigen docent.
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2016.
Examendatum:zaterdag 20 mei 2017.
Is deze datum leerling of docent niet mogelijk, dan wordt in overleg met de docent in deze week een ander tijdstip gepland.
De examennormen zijn per instrument door de docenten vastgesteld. Je examenprogramma wordt tijdens de instrumentale muzieklessen samen met de muziekdocent opgesteld.

soorttarieflesdata theorielestijdexamendata
Opstap-examen€ 35,-theorie wordt behandeld in de muziekles-zaterdag 20 mei 2017 (evt datum in overleg met docent) theorie en praktijk in zelfde examen.
A examen theorie€ 70,-28 januari ,4, 11 en 18 februari,11, 18 en 25 maart 201714:15 uur tot 15:15 uur zaterdag 8 april 2017 in Rhenen
A examen praktijk€ 39,-zaterdag 20 mei 2017 (evt datum in overleg met docent)
B examen theorie€ 70,-28 januari ,4, 11 en 18 februari,11, 18 en 25 maart 201712:15 uur tot 13:15 uurzaterdag 8 april 2017 in Rhenen
B examen praktijk€ 51,-zaterdag 20 mei 2017 (evt datum in overleg met docent)
C examen theorie€ 70,-28 januari ,4, 11 en 18 februari,11, 18 en 25 maart 201713:15 uur tot 14:15 uurzaterdag 8 april 2017 in Rhenen
C examen praktijk€ 69,-zaterdag 20 mei 2017 (evt datum in overleg met docent)
D examen theorie€ 70,- 28 januari ,4, 11 en 18 februari,11, 18 en 25 maart 201715:15 uur tot 16:15 uurzaterdag 8 april 2017 in Rhenen
D examen praktijk€ 96,-zaterdag 20 mei 2017 (evt datum in overleg met docent)

Aanmelden

inschrijven kan vanaf 17 november 2016 via het inschrijfformulier.

Klik op de onderstaande link om naar het digitale inschrijfformulier te gaan.
INSCHRIJFFORMULIER

Betaling
Facturen voor praktijk of theorielessen ontvangt u van de penningmeester van KEC.

Home > Info voor > Leerlingen > muziek examens