Home > Info voor > Leerlingen > muziek examens

Beste examenkandidaat,

KEC muziekexamens worden in samenwerking met harmonievereniging Pieter Aafjes afgenomen. De examens bestaan uit twee onderdelen: theorie en praktijk.

Opstapexamen

Dit is voor kinderen die al aardig vaardig zijn op het instrument, maar nog niet klaar zijn voor het A-examen. Er wordt door de docent zelf (met een collega docent) een examendatum gekozen. Exameneisen voor dit examen ontvangt de leerling van de docent.

A, B en C en D examen

Voorafgaand aan elk van de praktijkexamens wordt je geacht een theorie-examen af te leggen. Dit hoef je niet perse in het zelfde jaar te doen.
Het praktijk D-examen wordt bij voorkeur openbaar afgenomen.
Theorie-examen
De theorie-eisen zijn vastgesteld volgens de zgn. HAFABRA normen.
Hiervoor is vanaf het A examen het volgen van ondersteunende theorielessen nodig.
Alle theorielessen worden dit jaar gegeven op zaterdag in Brede School-west, Zijderupsvlinderlaan 2 in Culemborg en afgesloten met een schriftelijk examen in Rhenen via het MHNU.
Inschrijving daarvoor is niet meer mogelijk.

theorieliteratuur
Voor het volgen van de theorielessen wordt geadviseerd het theorieboek zelf aan te schaffen. Er wordt geadviseerd de uitgave met CD te kopen.

Praktijkexamens
Het KEC praktijkexamen wordt afgenomen door minimaal twee instrumentale docenten, waaronder de eigen docent.
Examendatum: zaterdag 25 mei 2019.

De examennormen zijn per instrument door de instrumentsectie vastgesteld. Je examenprogramma wordt tijdens de instrumentale muzieklessen samen met de muziekdocent opgesteld.

Wil je een praktijk examen afleggen op 25 mei bij KEC, neem dan contact op met je docent. Inschrijven hiervoor kan tot uiterlijk 25 april 2018.
Inschrijven voor de PRAKTIJK-examens is mogelijk via INSCHRIJVEN VOOR PRAKTIJKEXAMENS
De privacyverklaring voor KEC vindt u privacyverklaring KEC 2018

soorttarieflesdata theorielestijdexamendata
Opstap-examen€ 35,-theorie wordt behandeld in de muziekles20 minutenzaterdag 25 mei 2019 (evt datum in overleg met docent) theorie en praktijk in zelfde examen.
A examen theorie€ 70,-2, 9 en 16 februari, 9, 16, 23 en 30 maart 2019 Tijd: 14.15-15.15 Brede School-westtussen 12.15 en 17.15 uur (afhankelijk van de aanmeldingen) zaterdag 11 mei 2019 in Rhenen
A examen praktijk€ 39,-20 minutenzaterdag 25 mei 2019
B examen theorie€ 70,-2, 9 en 16 februari, 9, 16, 23 en 30 maart 2019 Tijd: 12.15-13.15 Brede School-westtussen 12.15 en 17.15 uur (afhankelijk van de aanmeldingen)zaterdag 11 mei 2019 in Rhenen
B examen praktijk€ 51,-30 minutenzaterdag 25 mei 2019
C examen theorie€ 70,-2, 9 en 16 februari, 9, 16, 23 en 30 maart 2019 Tijd: 13.15-14.15 Brede School-westtussen 12.15 en 17.15 uur (afhankelijk van de aanmeldingen)zaterdag 11 mei 2019 in Rhenen
C examen praktijk€ 69,-30 minutenzaterdag 25 mei 2018
D examen theorie€ 70,- 2, 9 en 16 februari, 9, 16, 23 en 30 maart 2019tussen 12.15 en 17.15 uur (afhankelijk van de aanmeldingen)zaterdag 11 mei 2019 in Rhenen
D examen praktijk€ 96,-45 minutenzaterdag 25 mei 2019 (evt datum in overleg met docent)

Betaling
Facturen voor theorielessen, theorie-examen en praktijkexamen ontvangt u van de penningmeester van KEC.

Home > Info voor > Leerlingen > muziek examens