Home > Over KEC

Wat is KEC?

Jonge violist in actieKEC is opgericht om de muziek- en kunstlessen in Culemborg door te laten gaan. Dit dreigde te stoppen omdat de Plantage geen subsidie meer ontvangt van de gemeente en daardoor haar activiteiten in Culemborg moest beëindigen. KEC is een initiatief van enkele muziekdocenten en een aantal ouders.

Bij KEC volgen wekelijks meer dan 300 leerlingen muziek- of beeldende kunstlessen. Leerlingen is een ruim begrip: de jongste kinderen beginnen al vanaf zes maanden oud met bijvoorbeeld Muziek op Schoot. Daarna is er voldoende keuze voor een lange carrière in de muziek en/of beeldende kunst. Jong en oud kan terecht bij KEC!

Vertrouwde lesruimten

KEC maakt gebruik van de lesruimten waarin de leerlingen van de Plantage ook al les kregen. Deze lesruimten zijn van goede kwaliteit en gevuld met alle hulpmiddelen die een volwaardige muziek- of kunstles van hoge kwaliteit nodig heeft.

Kunst- en Muziekschool?

Hoewel KEC wel op een kunst- en muziekschool lijkt en ook zo naar voren komt, is het dat eigenlijk niet. KEC is een vereniging waar de zelfstandige docenten lid van zijn. KEC zorgt voor goede lesruimten, instrumenten en ‘Public Relations’. De docenten hebben dus een zelfstandige lespraktijk onder de paraplu van KEC. De contacten en contracten tussen leerling en docent lopen niet via KEC, maar verder zijn er weinig verschillen met een “traditionele” kunst- en muziekschool.

KEC is dus het centrale aanspreekpunt voor inwoners van Culemborg en omgeving. De docenten organiseren gezamenlijke activiteiten, zoals grote uitvoeringen, open dagen en carrousels.

Bestuur en Coördinator

coordinator Jan Lucas

Het bestuur van KEC bestaat uit vrijwilligers, ouders en vakdocenten. De leden van KEC worden ondersteund door onze coördinator: Jan Lucas van Velzen, muziekdocent. Hij regelt de roosters voor de leden, beheert en onderhoudt de KEC instrumenten. Daarnaast coördineert hij voor KEC het lesaanbod binnen scholen, in samenspraak met de Brede School Culemborg. Het gaat daarbij om alle 19 basisscholen in Culemborg (ruim 3.000 leerlingen). Daarnaast ondersteunt hij ook bij Public relations-activiteiten en grote uitvoeringen.

Suggesties en klachten

KEC hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van lessen en docenten. Daarom eisen wij van onze docenten dat zij lesbevoegd zijn voor het vak dat zij geven. Ook moeten alle docenten een Verklaring Omtrent Gedrag aan het bestuur van KEC overleggen.

Natuurlijk zijn uw ideeën, suggesties en opmerkingen om onze lessen te verbeteren van harte welkom. Geef ze door via info@kunsteducatie-culemborg.nl

Home > Over KEC