Home > Info voor > Nieuwe docenten

Informatie voor nieuwe docenten

viool spelend meisjeKEC is een vereniging van kunstvakdocenten muziek en beeldende kunst.

Wat biedt KEC haar docenten?

Voor haar docenten biedt KEC gemeenschappelijke diensten en faciliteiten. Via de mail, een interne website, KEC berichten en tijdens de ALV houdt KEC hen op de hoogte.

Voor al haar docenten realiseert zij gezamenlijke publiciteit (via het Internet, website, brochures, plaatselijke krant). Daarnaast stelt KEC het aanwezige basisinstrumentarium, apparatuur en gereedschap beschikbaar en zorgt voor het onderhoud daarvan.

KEC Vertegenwoordigt haar docenten in de onderhandelingen met de Gemeente Culemborg en andere partijen voor:

 • Subsidieregelingen, schenkingen en sponsoring
 • de lesruimten
 • het binnen- en buitenschoolse aanbod en tarifering


  Verder treedt KEC op als gesprekspartner voor scholen en andere instellingen en organisaties als zij wensen hebben voor kunst- en muziekeducatie.

  Lesgeven bij KEC

  keyboardles
  Bent u kunstdocent en wilt u graag lid worden van KEC? Dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier, of via een bestaand lid.

  Wij stellen een aantal eisen aan onze nieuwe leden. U kunt zich bij ons aanmelden als u

 • lesbevoegd bent voor het vak dat u geeft
 • Bij de belastingdienst en de Kamer van Koophandel geregistreerd bent als ondernemer
 • in bezit bent van een Verklaring Omtrent Gedrag


 • U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding, een kopie van het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

  Ballotagecommissie

  Voordat u wordt toegelaten tot de vereniging, vindt ballotage plaats. De ballotagecommissie bestaat uit één bestuurslid, één of twee leden van de vereniging (bij voorkeur een lid van dezelfde sectie waarbij de kandidaat zich wil aansluiten) en (zo mogelijk) de coördinator. Deze commissie beoordeelt of u voldoet aan de eisen die door KEC zijn gesteld om toe te mogen treden tot de vereniging.

  Home > Info voor > Nieuwe docenten