Home > Steun KEC > SBBI

SBBI

JMEK_KEC_kerstrepetitie_05

Kunst Educatie Culemborg is een SBBI, een sociaal belang behartigende instelling. Dit betekent dat KEC een sociaal belang nastreeft en een maatschappelijke waarde heeft. Ook behartigt KEC de belangen van een kleine doelgroep. KEC draagt bij aan de individuele ontplooiing van haar leden en vooral van de leerlingen van haar leden. En tevens bevordert kunsteducatie een gezondere samenleving.

Omdat KEC een sociaal belang behartigende instelling is, hoeft zij over schenkingen of erfenissen onder èn boven de € 2.111 geen schenk- of erfbelasting te betalen. KEC gebruikt deze schenkingen alleen voor het doel van de organisatie. Net zoals de feitelijke activiteiten van KEC: die komen allen overeen met de doelstelling van de organisatie.

Home > Steun KEC > SBBI