inschrijven_kec-01-1

KEC muziekexamens

Theorieles
In samenwerking met harmonievereniging Pieter Aafjes worden theorielessen aangeboden voor blaasinstrumenten en slagwerk.
De theorie-eisen zijn vastgesteld volgens de zgn. HAFABRA normen voor A, B, C en D niveau.

Theorie-examen
De lessenserie wordt afgesloten met een schriftelijk examen via het MHNU. We zijn nog in afwachting van de exacte datum.De theorielessen worden in samenwerking met muziekvereniging Prinses Marijke in Geldermalsen in hun locatie gegeven. Examens voldoen aan de geldende HAFABRA Raamleerplannen: http://www.mnhu.nl/index.php/jeugdaeducatie/examens-
Lesmateriaal
Voor het volgen van de theorielessen wordt het volgende boek geadviseerd: Algemene Muziektheorie en dient de leerling zelf aan te schaffen.

Aanmelden
U dient zelf in te schrijven via het digitale formulier onderaan de pagina
Inschrijving kan tot uiterlijk 18-12-2021!

 Praktijkexamens
KEC-praktijkexamens:
Deze
worden afgenomen op de leslocaties door de eigen docent samen met één of twee collega’s. Iedere sectie hanteert hun eigen exameneisen. We streven er naar om de praktijkexamens zoveel mogelijk op één dag te laten plaatsvinden: zaterdag 11 juni 2021. Ten aanzien van uitzonderlijke gevallen wordt in overleg met de docent een alternatieve datum gevonden in die week.
HAFABRA praktijkexamens:
Via het inschrijfformulier op de KEC website kun je je ook inschrijven voor HAFA praktijkexamens. Deze worden afgenomen in Rhenen medio juni 2022.

Type examen Kosten leerling Duur Vorm examen
Opstap-examen 35 euro 20 min. Twee docenten aanwezig tijdens het examen.
Theorie-examen 70 €
(60 € lessen,
10 € examen)
1 uur per les 6 lessen + theorie-examen in voorjaar 2022.

A-, B-, C- en D niveau

A-examen 39 € 20 min. Twee docenten aanwezig tijdens examen.

Theorie-examen moet zijn behaald.

B-examen 51 € 30 min. Twee docenten aanwezig tijdens examen.

Theorie-examen moet zijn behaald.

C-examen 69 € 30 min. Drie docenten aanwezig tijdens examen.

Theorie-examen moet zijn behaald.

D-examen 96 € 45 min. Drie docenten aanwezig tijdens examen plus een bestuurslid

Theorie-examen moet zijn behaald.

Opstapexamen
Doelgroep: kinderen die al aardig vaardig zijn op het instrument, maar voor wie het A-examen nog te abstract is. Dit examen is losgekoppeld van de overige examens. Het wordt door de docent zelf op een dag naar keuze afgenomen met een collega. Zowel praktijk als theorie (mondeling) wordt in dit examen getoetst.