Banner KEC Kunsteducatie Culemborg

Over KEC

KEC is een vereniging van 25 zelfstandige, gediplomeerde kunstdocenten. Het bestuur wordt gevormd door ouders van leerlingen, volwassen leerlingen en docenten. Op het gebied van kunsteducatie is KEC het centrale aanspreekpunt voor inwoners van Culemborg en omgeving. De docenten organiseren gezamenlijke activiteiten, zoals grote uitvoeringen en open dagen. De docenten hebben een zelfstandige lespraktijk onder de paraplu van KEC. De contacten en contracten tussen leerling en docent lopen niet via KEC. Bij KEC volgen wekelijks meer dan 500 leerlingen muziek- of beeldende kunstlessen. KEC-docenten verzorgen ook voor groep 1 t/m 6 van alle 12 basisscholen in Culemborg het binnenschools muziekaanbod. Tevens verzorgen KEC-docenten een deel van het buitenschoolse muziek- en beeldende kunstaanbod voor basisschoolleerlingen vanaf groep 1 in de vorm van o.a. instrumentele oriëntatie en atelierlessen. Er is voldoende keuze voor een lange carrière in de muziek en/of beeldende kunst. Jong en oud kunnen terecht bij KEC!

Visie

Kunsteducatie is geen luxe. Muziek, zang, theater, beeldende vorming en andere kunstvormen ontwapenen, geven zelfvertrouwen en verbinden. Of je naar een mooi concert gaat, een dans- of toneelvoorstelling bijwoont. Of je selfies maakt, blogt, vlogt of YouTube-filmpjes bekijkt, muziek en beeldende vorming zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Het vormt ons, we kunnen er van leren en genieten. De essentie van kunsteducatie raakt de kern van de mens. Kunsteducatie stimuleert het plezier, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Door het samen beoefenen van kunst worden gevoel, denken en doen verbonden. Dit verbetert geheugencapaciteit en leerprestaties. Individuele aandacht van de vakdocent zorgt ervoor dat je in je eigen tempo leert, op basis van de jouw gegeven mogelijkheden en zo beter je talenten kunt ontwikkelen en benutten.

Leslocatie Salaamander

Leslocatie Brede School-West

tegemoetkoming lesgeld

Wil je kind of jij graag bij ons op les maar is het lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds kunnen helpen! Deze fondsen zijn er voor mensen met een uitkering, voor zzp’ers met te weinig opdrachten of wanneer je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Alle info hierover vind je op de Fondsen voor Kunstlessen. 

Suggesties en klachten

Het bestuur van KEC bestaat uit vrijwilligers, ouders en vakdocenten. De leden van KEC worden ondersteund door een coördinator. Heeft u vragen over locaties, lesruimtes, projecten, of andere algemene KEC zaken, dan neem dan contact met hem op via: janlucas@kunsteducatie-culemborg.nl

Bestuur en Coördinator

KEC hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van de lessen. Om die te waarborgen wordt van de docenten een lesbevoegdheid geëist. Ook moeten alle docenten een Verklaring Omtrent Gedrag aan het bestuur van KEC overleggen. Natuurlijk zijn al uw ideeën, suggesties en opmerkingen van harte welkom. Geef ze door via info@kunsteducatie-culemborg.nl

Vriend van KEC

Vindt u muziekles en kunstonderwijs ook heel belangrijk? Draagt u KEC een warm hart toe? Onze organisatie in belangrijke mate afhankelijk van subsidies en donaties. Voor o.a. het onderhoud van instrumenten en lesmateriaal, PR, training en bijscholing van de docenten en realisatie van projecten. Zowel particulieren als organisaties zijn van harte uitgenodigd om KEC te steunen.