inschrijven_kec-01-1

KEC muziekexamens

Theorieles
In samenwerking met muziekvereniging Prinses Marijke in Geldermalsen worden theorielessen aangeboden voor blaasinstrumenten en slagwerk.
De theorie-eisen zijn vastgesteld volgens de zgn. HAFABRA normen voor A, B, C en D niveau. Het zijn 6 lessen van 60 minuten en starten eind februari 2024.

Theorie-examen
De lessenserie wordt afgesloten met een schriftelijk examen via de ZHBM in Gorichem. theorie-examendatum: zaterdag 20 april 2024.
De theorielessen worden in samenwerking met muziekvereniging Prinses Marijke in Geldermalsen in hun locatie gegeven. Examens voldoen aan de geldende HAFABRA RaamleerplannenLesmateriaal
Voor het volgen van de theorielessen wordt het volgende boek geadviseerd: Algemene Muziektheorie en dient de leerling zelf aan te schaffen.

Aanmelden (verlengde inschrijfperiode)
U dient zelf in te schrijven via het digitale formulier onderaan de pagina
Inschrijving kan tot uiterlijk 15-1-2024!

 Praktijkexamens
KEC-praktijkexamens:
Deze
worden afgenomen op de leslocaties door de eigen docent samen met één of twee collega’s. Iedere sectie hanteert hun eigen exameneisen. We streven er naar om de praktijkexamens zoveel mogelijk op één dag te laten plaatsvinden: zaterdag 8 juni 2024. Ten aanzien van uitzonderlijke gevallen wordt in overleg met de docent een alternatieve datum gevonden in die week.
HAFABRA praktijkexamens:
Deze worden in overleg met je eigen docent gepland en afgenomen in Rhenen. Data worden later bekend.

Type examen Kosten leerling Duur Vorm examen
Opstap-examen 41 euro 20 min. Twee docenten aanwezig tijdens het examen.
Theorie-examen 77,50 €
(65 € lessen,
12,50 € examen)
prijs onder voorbehoud!
1 uur per les 6 lessen + theorie-examen vanaf eind februari 2023.

A-, B-, C- en D niveau

A-examen 41 € 20 min. Twee docenten aanwezig tijdens examen.

Theorie-examen moet zijn behaald.

B-examen 56 € 30 min. Twee docenten aanwezig tijdens examen.

Theorie-examen moet zijn behaald.

C-examen 79 € 30 min. Drie docenten aanwezig tijdens examen.

Theorie-examen moet zijn behaald.

D-examen 112 € 45 min. Drie docenten aanwezig tijdens examen plus een bestuurslid

Theorie-examen moet zijn behaald.

Opstapexamen
Doelgroep: kinderen die al aardig vaardig zijn op het instrument, maar voor wie het A-examen nog te abstract is. Dit examen is losgekoppeld van de overige examens. Het wordt door de docent zelf op een dag naar keuze afgenomen met een collega. Zowel praktijk als theorie (mondeling) wordt in dit examen getoetst.