feest-banner-2

KEC is een vereniging van professionele docenten die gezamenlijk het zeer brede aanbod van 28 verschillende instrumentale- en zangcursussen, koren en bandjes, aanbieden aan alle inwoners van Culemborg: zanglessen individueel en in koren, orkest- en bandlessen en natuurlijk individuele lessen waarin leerlingen uiteenlopende instrumenten leren bespelen. De docenten van KEC verzorgen in hun individuele en groepslessen muziekeducatie voor bijna 500 leerlingen, in leeftijd variërend van 8 jaar tot ver in de 70. Ook verzorgen zij nog muzieklessen in het Culemborgse onderwijs. Via de Brede School Culemborg gaat het binnenschools om nog eens 502 leerlingen en naschools om 86 leerlingen. Daar komen nog eens 45 leerlingen bij voor de Culemborgse School Orkesten (CSO). Zo komt het totaal aantal leerlingen op ruim 1.100.

Dit laat zien dat KEC er in is geslaagd om via één goed toegankelijk ‘loket’ een zo breed mogelijk en kwalitatief goed aanbod van muziekeducatie te verzorgen, voor ingezeten van Culemborg. En dat zowel binnen- als buitenschools. Met als belangrijkste opbrengsten voor burgers en de stad Culemborg: muziekeducatie ontwikkelt individuele talenten, ontwapent, geeft zelfvertrouwen en verbindt. Muziek vormt mensen. muziekeducatie stimuleert het plezier, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Door het – alleen of samen – beoefenen van muziek worden gevoel, denken en doen verbonden. Dit verbetert geheugencapaciteit en leerprestaties. Maar ook de onderlinge cohesie in de samenleving, in wijk en buurt, het gevoel van ‘samen en wij’.

Zo draagt KEC ook bij de ambities van de gemeente Culemborg. Zoals die van ‘de levendige stad’ en in de programmabegroting 2024 genoemde doelstellingen: cultuur is toegankelijk voor alle Culemborgers; we ontwikkelen creativiteit en talent van onze inwoners door middel van cultuur; we vergroten de aantrekkelijkheid van Culemborg voor inwoners bezoekers en ondernemers door cultuur; Culemborg heeft een levendig en leerzaam cultureel klimaat. Maar KEC draagt ook bij aan de kerndoelstelling van ‘Culemborg gezond en actief’: “We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Culemborg gezond, actief en gelukkig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen aan sport en culturele evenementen. Meedoen is niet alleen leuk, maar ook goed voor sociale verbindingen, gezondheid en welzijn.”

Benieuwd wat we bereikt hebben in die tijd? Bekijk de feiten.