bandkind-01

Kindercursussen muziek

KEC verzorgt alle muzieklessen op basisscholen in Culemborg. Beide docenten Algemene Muzikale Vorming geven deze lessen via Brede School Culemborg, binnenschool voor groep 1 t/m 5 en ook naschoolse voor groep 6 t/m 8.

Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan kindercursussen in Culemborg en daarom worden er momenteel ook geen aparte kindercursussen verzorgd vanuit KEC.

Marieke Moraal

Marieke is één van onze docenten voor binnen- en naschoolse muzieklessen, één van de coördinatoren voor de Culemborgse Schoolorkesten en werkt als vakleerkracht muziek in het (speciaal) basisonderwijs.

“Het is fijn om zo veel mogelijk kinderen muziekonderwijs te geven”, zegt Marieke, “zeker in deze tijd waarin veel leerkrachten op de scholen er niet aan toe komen. De kinderen zijn altijd blij als ik de school binnenkom met mijn gitaar en koffer vol met instrumenten! We zingen en spelen samen, bewegen, beluisteren muziek en ervaren wat muziek met je kan doen.”

Wil je muziekles? Neem contact op!

Anniecke van Delft

Anniecke is onze docente voor de binnenschoolse en naschoolse lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV), en één van onze docenten voor de muzieklessen op basisscholen.

Daarnaast is Anniecke dirigent van één van de Culemborgse Schoolorkesten en is ze dirigente van het kinderkoor KECkids.

Anniecke is afgestudeerd als Docent Muziek aan de HKU.

Wil je Algemene Muzikale Vorming? Neem contact op!