Nieuwe voorzitter KEC

Sinds begin 2019 was stadsgenoot Jeroen Collignon  de voorzitter van het KEC. Hij droeg op 11 maart de voorzittershamer over aan Culemborger Jos van der Horst.

Kunst Educatie Culemborg (KEC) is een vereniging van 25 zelfstandige, gediplomeerde kunstdocenten. Op het gebied van kunsteducatie is KEC het centrale aanspreekpunt voor inwoners van Culemborg en omgeving. De docenten hebben een zelfstandige lespraktijk onder de paraplu van KEC. Bij KEC volgen wekelijks meer dan 500 leerlingen muziek- of beeldende kunstlessen. KEC-docenten verzorgen ook voor groep 3 t/m 8 van alle 13 basisscholen in Culemborg het binnenschools muziekaanbod. Daarnaast verzorgen KEC-docenten een deel van het buitenschoolse muziek- en beeldende kunstaanbod voor basisschoolleerlingen vanaf groep 1 in de vorm van o.a. instrumentele oriëntatie en atelierlessen. De docenten organiseren verder jaarlijks gezamenlijke activiteiten, zoals grote uitvoeringen en open dagen. Al met al biedt Kunst Educatie Culemborg voldoende keuze voor hobby of een lange carrière in de muziek of beeldende kunst. Jong en oud kunnen terecht bij KEC!

Sinds februari 2019 was  stadsgenoot Jeroen Collignon voorzitter van het bestuur, dat wordt gevormd door ouders van leerlingen, volwassen leerlingen en docenten. Vier jaren lang kon Kunst Educatie Culemborg profiteren van zijn kennis en ervaring als algemeen manager en bestuurder van diverse sportverenigingen in het bijzonder. Een periode waarin de Covidpandemie grote impact had op de activiteiten van KEC. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart jongstleden werd Jeroen daarom bijzonder hartelijk bedankt voor zijn inzet en de diensten die hij in de voorbije vier jaar bewees.

Tegelijkertijd accepteerden de leden de voordracht door het bestuur van Culemborger Jos van der Horst als nieuwe voorzitter. Jos woont en werkt sinds 1995 in Culemborg. Hij timmerde met zijn bedrijf Quanta NpM meer dan 25 jaar aan de weg als adviseur en trainer in het publieke domein. Met als speerpunten de versterking van vakmanschap en ondernemerschap. Zijn opdrachtgevers waren overheden, onderwijs- en cultuurinstellingen en organisaties in de werelden zorg, welzijn, hulpverlening en wonen. Jos is sinds kort met pensioen en wil nu zijn steentje bijdragen aan kunst en cultuur in Culemborg

KEC Winterconcert 2022

Recent Posts