Banner KEC Kunsteducatie Culemborg

Toegevoegde waarde Kunst Educatie Culemborg voor docenten

Voor Culemborg en omstreken…

 1. Is KEC dé muziekschool
 2. Is KEC een vereniging van enthousiaste docenten die samen werken aan goed en toegankelijk muziekonderwijs
 3. Stimuleert KEC de vraag naar muziekonderwijs bij jong en oud
 4. Is KEC herkenbaar en goed bereikbaar
 5. Verzorgt KEC marketingcommunicatie en publiciteit voor het aanbod van de aangesloten docenten
 6. Biedt KEC één plaats op Internet, “een etalage” waar alle docenten hun aanbod presenteren.
 7. Kunnen inwoners docenten rechtstreeks vanuit deze “etalage” zelf benaderen
 8. Ziet KEC de relatie van docenten en leerlingen als uniek en mengt zich daarin niet
 9. Stelt KEC lesruimtes beschikbaar en onderhandelt met verhuurders over de laagst mogelijke tarieven
 10. Waarborgt en ondersteunt KEC als belangenbehartiger de zelfstandigheid van docenten
 11. Stelt KEC financiële middelen ter beschikking voor het organiseren van uitvoeringen
 12. Stimuleert en organiseert KEC het onderlinge samenspel van de aangesloten docenten en met andere aanbieders van kunst en cultuur
 13. Stelt KEC voor het verzorgen van lessen zoveel als mogelijk basisinstrumentarium ter beschikking
 14. Werkt KEC zo goedkoop als mogelijk, zonder kostbare overhead, waardoor de kosten voor de docenten laag zijn
 15. Maakt KEC dat zelfstandige docenten er niet alleen voor staan